Feb 15 2019

Pew Leaflet Sunday 17 February 2019

God se woord vir hierdie week

Hierdie week in die Leesrooster word ons gekonfronteer met die daaglikse keuse van hoe ons kies om te lewe. In Jeremia word diegene wat vertrou op menslike wysheid en krag, vervloek, terwyl diegene wat op God se weë vertrou, beskryf word as bome geplant word naby ‘n rivier, met groen blare en baie vrugte. In Lukas se weergawe van die Saligsprekinge is daar ‘n soortgelyke boodskap, behalwe dat die ontvangers van die seëninge en vloeke effens anders is. Dit is die armes, die hongeriges, en die wat ween wat geseën is, en die rykes, die voorspoedige, en die wat lag wat vervloek is. Natuurlik moet ons baie versigtig wees wanneer ons praat van God seën en vloek op sekere mense. In plaas daarvan poog die Skrif ons om gevolgtrekkings noukeuriger en ernstiger te beskou. Ons aksies, ons woorde, en selfs ons gedagtes, het gevolge. Hoe ons leef maak ‘n verskil in hoe ons die lewe ervaar.

Vertaal van Sacredise Daily Worship

Pew Leaflet – Epiphany 6 – 17 Feb.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/02/15/pew-leaflet-sunday-17-february-2019/

Feb 15 2019

15 February, 2019 14:42

God se woord vir hierdie week

Hierdie week in die Leesrooster word ons gekonfronteer met die daaglikse keuse van hoe ons kies om te lewe. In Jeremia word diegene wat vertrou op menslike wysheid en krag, vervloek, terwyl diegene wat op God se weë vertrou, beskryf word as bome geplant word naby ‘n rivier, met groen blare en baie vrugte. In Lukas se weergawe van die Saligsprekinge is daar ‘n soortgelyke boodskap, behalwe dat die ontvangers van die seëninge en vloeke effens anders is. Dit is die armes, die hongeriges, en die wat ween wat geseën is, en die rykes, die voorspoedige, en die wat lag wat vervloek is. Natuurlik moet ons baie versigtig wees wanneer ons praat van God seën en vloek op sekere mense. In plaas daarvan poog die Skrif ons om gevolgtrekkings noukeuriger en ernstiger te beskou. Ons aksies, ons woorde, en selfs ons gedagtes, het gevolge. Hoe ons leef maak ‘n verskil in hoe ons die lewe ervaar.

Vertaal van Sacredise Daily Worship

Pew Leaflet – Epiphany 6 – 17 Feb.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/02/15/15-february-2019-1442/

Feb 08 2019

Pew Leaflets Sunday 10 Feb 2019

God’s Word for This Week

Today Jesus urges Peter not to be afraid of his own sinfulness, his self-perceived unworthiness. We hear this phrase, “Do not be afraid,” again and again throughout the Scriptures. God desires perfect love in his relationship with us, ad in perfect love there is no room for fear.

In the life of faith we are also called to persistence and perseverance. Sometimes things seem hopeless. We have tried again and again to repair a relationship or conquer a bad habit, but to no avail. Jesus tells Peter to put out his nets into the deep for a catch, and even though he has been fishing all night and caught nothing, he acquiesces to Jesus’ request. His success is beyond his wildest imagining. He catches such an abundance of fish he must call others to partake. Jesus knows our sinfulness, loves us and calls us to follow him anyway.

Living Liturgy 2019

Pew Leaflet – Epiphany 5 – 10 Feb.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/02/08/pew-leaflets-sunday-10-feb-2019/

Jan 25 2019

Pew Leaflet Sunday 27 January 2019

Gemeente-wees is belangrik:

Dit is duidelik dat Paulus hoë waarde aan die lewe van die gemeente toeken. Om gemeente te wees is om deel te hê aan Christus – ons "is"die liggaam van Christus. Christus kom op die spel in die wyse waarop ons as gemeente saamleef. Gemeente-wees word gekenmerk deur gelowiges wat hul gawes in liefde tot voordeel van mekaar en die omgewing aanwend. Om saam "in Christus" te wees, beteken ook om op ‘n baie diep vlak vir mekaar te wees. Om aan Christus en mekaar verbonde te wees oorstyg alle sosiale grense, soos ras, geslag, klas,ouderdom, taal, afkloms, voorkeur. Die soort gemeente waarvan ons teks praat, ‘n gemeente binne die wil en plan van God, het plek vir greoot verskeidenheid. Nie almal is brein of voet nie, nie almal hand of knieg nie, nie almal ribbekas of skeen, oog of oor, neus of mond nie. Die eenheid in Christus, waarvan ons teks getuig, is ‘n eenheid wat alles te bowe gaan. Ons is almal saam in Christus. Dit beteken nie dat ons almal dieselfde is of hoef te wees nie. Dit beteken ook dat die verskeidenheid van gawes die eenheid nie bedreig nie, maar dien. Ons moet net insig daarin hê

Seisoen van Luister: Derde Sondag ná Epifanie – 27 Januarie 2019 – 1 Korintiërs 12:12-31a

Pew Leaflet – Epiphany 3 – 27 Jan.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/01/25/pew-leaflet-sunday-27-january-2019/

Jan 18 2019

Pew Leaflet Sunday 20 January 2019

Reflection for this Sunday: John 2:1-11

The miracle of turning water to wine is well known. It has probably been preached and written about from every possible perspective. But it remains a significant moment in the ministry of Jesus, and an important window into understanding the character and mission of God. Throughout the Scriptures God’s relationship with God’s people is described as a marriage relationship. This reveals that God seeks an intimate connection with us in which we can love and be loved, know and be known. Such intimacy not only provides us with meaning and security, but it also changes us. Intimacy always calls out our most compassionate, most generous, and most sacrificial selves. As Jesus used his ability to celebrate the love between the couple in Cana, he proclaimed that such love is at the heart of God’s desire for all human beings. God seeks to draw us all into deeply connected relationships of love with God, with one

another, and with ourselves. For us to cooperate with this dream of God, we need only open ourselves to love and celebrate love, as Jesus did, wherever and whenever we encounter it. How can you open your heart wider to love today?

Sacredise Daily Worship: 20-26 January

Pew Leaflet – Epiphany 2 – 20 Jan.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/01/18/pew-leaflet-sunday-20-january-2019/

Older posts «

» Newer posts