Feb 22 2019

Pew Leaflet Sunday 24 February 2019

Gospel Reflection for this week:

At the centre of Jesus’ teaching in today’s reading is what has become known as the ‘golden rule’ – treat others the way you want to be treated. But, actually, Jesus invites us to go even further than that. Rather than following the practice of the society around us, which is to love and serve those who offer love and service back to us, Jesus calls us to love our enemies, and do good to those who treat us badly. Treating others well is not dependent on them treating us as we want to be treated. It is about treating people well regardless of how they treat us. This may seem naïve and impractical in our world, but if we desire to break cycles of hatred, division, violence, and retribution, we can choose no other way. Jesus did not ask for us to live differently from how he lived. He didn’t just teach this way of living, he put it into practice for himself. It did not mean that he did not confront evil when he encountered it. Love meant being willing to challenge corruption, injustice, and violence. But it also means that the door is always open for reconciliation, and forgiveness is always offered, even when it seems foolish. How can you live more deeply into this resurrection-bringing life that Jesus calls us to today?

Sacredise Daily Worship

Pew Leaflet – Epiphany 7 – 24 Feb.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/02/22/pew-leaflet-sunday-24-february-2019/

Feb 15 2019

Pew Leaflet Sunday 17 February 2019

God se woord vir hierdie week

Hierdie week in die Leesrooster word ons gekonfronteer met die daaglikse keuse van hoe ons kies om te lewe. In Jeremia word diegene wat vertrou op menslike wysheid en krag, vervloek, terwyl diegene wat op God se weë vertrou, beskryf word as bome geplant word naby ‘n rivier, met groen blare en baie vrugte. In Lukas se weergawe van die Saligsprekinge is daar ‘n soortgelyke boodskap, behalwe dat die ontvangers van die seëninge en vloeke effens anders is. Dit is die armes, die hongeriges, en die wat ween wat geseën is, en die rykes, die voorspoedige, en die wat lag wat vervloek is. Natuurlik moet ons baie versigtig wees wanneer ons praat van God seën en vloek op sekere mense. In plaas daarvan poog die Skrif ons om gevolgtrekkings noukeuriger en ernstiger te beskou. Ons aksies, ons woorde, en selfs ons gedagtes, het gevolge. Hoe ons leef maak ‘n verskil in hoe ons die lewe ervaar.

Vertaal van Sacredise Daily Worship

Pew Leaflet – Epiphany 6 – 17 Feb.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/02/15/pew-leaflet-sunday-17-february-2019/

Feb 15 2019

15 February, 2019 14:42

God se woord vir hierdie week

Hierdie week in die Leesrooster word ons gekonfronteer met die daaglikse keuse van hoe ons kies om te lewe. In Jeremia word diegene wat vertrou op menslike wysheid en krag, vervloek, terwyl diegene wat op God se weë vertrou, beskryf word as bome geplant word naby ‘n rivier, met groen blare en baie vrugte. In Lukas se weergawe van die Saligsprekinge is daar ‘n soortgelyke boodskap, behalwe dat die ontvangers van die seëninge en vloeke effens anders is. Dit is die armes, die hongeriges, en die wat ween wat geseën is, en die rykes, die voorspoedige, en die wat lag wat vervloek is. Natuurlik moet ons baie versigtig wees wanneer ons praat van God seën en vloek op sekere mense. In plaas daarvan poog die Skrif ons om gevolgtrekkings noukeuriger en ernstiger te beskou. Ons aksies, ons woorde, en selfs ons gedagtes, het gevolge. Hoe ons leef maak ‘n verskil in hoe ons die lewe ervaar.

Vertaal van Sacredise Daily Worship

Pew Leaflet – Epiphany 6 – 17 Feb.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/02/15/15-february-2019-1442/

Feb 08 2019

Pew Leaflets Sunday 10 Feb 2019

God’s Word for This Week

Today Jesus urges Peter not to be afraid of his own sinfulness, his self-perceived unworthiness. We hear this phrase, “Do not be afraid,” again and again throughout the Scriptures. God desires perfect love in his relationship with us, ad in perfect love there is no room for fear.

In the life of faith we are also called to persistence and perseverance. Sometimes things seem hopeless. We have tried again and again to repair a relationship or conquer a bad habit, but to no avail. Jesus tells Peter to put out his nets into the deep for a catch, and even though he has been fishing all night and caught nothing, he acquiesces to Jesus’ request. His success is beyond his wildest imagining. He catches such an abundance of fish he must call others to partake. Jesus knows our sinfulness, loves us and calls us to follow him anyway.

Living Liturgy 2019

Pew Leaflet – Epiphany 5 – 10 Feb.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/02/08/pew-leaflets-sunday-10-feb-2019/

Jan 25 2019

Pew Leaflet Sunday 27 January 2019

Gemeente-wees is belangrik:

Dit is duidelik dat Paulus hoë waarde aan die lewe van die gemeente toeken. Om gemeente te wees is om deel te hê aan Christus – ons "is"die liggaam van Christus. Christus kom op die spel in die wyse waarop ons as gemeente saamleef. Gemeente-wees word gekenmerk deur gelowiges wat hul gawes in liefde tot voordeel van mekaar en die omgewing aanwend. Om saam "in Christus" te wees, beteken ook om op ‘n baie diep vlak vir mekaar te wees. Om aan Christus en mekaar verbonde te wees oorstyg alle sosiale grense, soos ras, geslag, klas,ouderdom, taal, afkloms, voorkeur. Die soort gemeente waarvan ons teks praat, ‘n gemeente binne die wil en plan van God, het plek vir greoot verskeidenheid. Nie almal is brein of voet nie, nie almal hand of knieg nie, nie almal ribbekas of skeen, oog of oor, neus of mond nie. Die eenheid in Christus, waarvan ons teks getuig, is ‘n eenheid wat alles te bowe gaan. Ons is almal saam in Christus. Dit beteken nie dat ons almal dieselfde is of hoef te wees nie. Dit beteken ook dat die verskeidenheid van gawes die eenheid nie bedreig nie, maar dien. Ons moet net insig daarin hê

Seisoen van Luister: Derde Sondag ná Epifanie – 27 Januarie 2019 – 1 Korintiërs 12:12-31a

Pew Leaflet – Epiphany 3 – 27 Jan.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/01/25/pew-leaflet-sunday-27-january-2019/

Older posts «