Aug 21 2018

St. George Liturgical Dancers

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/08/21/st-george-liturgical-dancers/

Aug 10 2018

Pew Leaflet Sunday 12 August 2018

WOORD VIR HIERDIE WEEK

Hierdie week se Skrifgedeeltes handel oor verhoudings wat versoen en verhoudings wat vervreem. Enersyds is daar die vervreemding tussen vader en seun wat lei tot die dood van die seun nadat hy voor sy vader en dié se soldate uitvlug (Dawid en Absalom in 2 Sam 18). Andersyds is daar die verhaal van ‘n verhouding tussen Vader en Seun wat vanweë die liefde tussen hulle lei tot die dood van die Seun omdat Hy deur die Vader gestuur is om deur sy dood die ewige lewe te bring vir wie in Hom glo. Hierdie verhouding tussen Vader en Seun is só intiem dat niemand na die Seun sal kom tensy die Vader hulle na Hom toe trek nie (Joh 6). Die Skrifgedeelte uit die psalms en briewe wil gelowiges tot ‘n verhouding met God aanspoor, deur te sê dat die gelowiges vanweë sy troue liefde selfs in die donkerste dieptes op God moet wag (Ps 130) en dat hulle Jesus se voorbeeld moet volg omdat God hulle liefhet en hulle sy kinders is (Ef 6).

Seisoen van Luister: Bybelmedia: Johannes 6:35, 41-51

Pentecost B12 – 12 Aug.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/08/10/pew-leaflet-sunday-12-august-2018/

Aug 03 2018

Children Service St John and Wemmershoek

https://drive.google.com/open?id=1u0Lkr43DJOH37heY8b5mk_KrUkZ-NKq9

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/08/03/children-service-st-john-and-wemmershoek/

Aug 03 2018

Pew Leaflets Sunday 5 August 2018

REFLECTION FOR THIS WEEK

It’s a radical claim that Jesus makes: those who come to him will never be hungry or thirsty again. It’s easy to turn this into an excuse for a prosperity Gospel, but that is certainly not what

Jesus meant. Although Jesus definitely was concerned about feeding the hungry, in this instance he wasn’t talking about physical hunger, but about a hunger for God’s Reign. The words he speaks here resonate with Matthew’s Beatitudes, especially "Blessed are those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied." (Matthew 5:6 NLT). When our lives are oriented around the values of God’s Reign – justice, peace and love – then our hunger and thirst for justice and love is filled – even though we may suffer physically. That’s why Jesus also calls us to seek God’s Reign first (Matthew 6:33). It’s our commitment to the generous grace, the compassionate justice and the self-giving love of God that leads us into a life of abundance. The question implied in Jesus’ conversation with the crowd applies to us as well: will we prioritise our physical desires or God’s Reign? It’s a question we answer anew every day.

Sacredise Daily Worship, Sunday 5 August 2018, Reading: John 6:24-35

Pentecost B11 – 5 Aug.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/08/03/pew-leaflets-sunday-5-august-2018/

Jul 27 2018

Pew Leaflet Sunday 29 July 2018

WOORD VIR HIERDIE WEEK

Hierdie week, as jy die skriflesngs lees, sal jy ‘n uitdagende keuse in die gesig staar. Aan die een kant vertel die Ou Testament die verhaal van Dawid se laagste oomblik, as hy uit die dak van sy paleis uitkyk, sien hy Bathsheba wat bad. Gemotiveer deur luste, stel hy aan om haar te verlei, en ignoreer die feit dat sy met een van sy soldate getroud is. Wanneer sy swanger word, roep hy die man huis toe en hoop dat hy met sy vrou sal slaap en bedek hoe sy swanger geword het. Die gevolge van hierdie keuse het gelei tot die uiteindelike verdeling van Dawid se koninkryk, aangesien die kinders en kleinkinders van sy verskillende vroue tot wedywering en konflik gewend het. Aan die ander kant vertel die Evangelie die verhaal van ‘n seun wat sy eie honger ontken, sy klein middagete aanbied om met ‘n groot skare te deel. So, hier is die keuse vir hierdie week: Hoe sal ons kies om te lewe? Laat ons onsself beheer en bestuur deur ons eie behoeftes, begeertes en eiebelang, soos Dawid? Of kies ons die pad van geloof en vrygewige selfversorging soos die seun met die kos, of soos Jesus self?

Vertaal van Sacredise Daily Worship

Pentecost B10 – 29 July.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/07/27/pew-leaflet-sunday-29-july-2018/

Older posts «