Dec 07 2018

Pew Leaflet Sunday 9 December 2018

Tweede Sondag van Advent – Johannes die Doper neem die rol van boodskapper

Hierdie tweede week van Advent fokus ons op Johannes die Doper, maar spesifiek op sy boodskap, wat vir die mense was om die weg te berei. Advent noem altyd woorde soos "wag" en "voorbereiding" en dit is belangrike woorde omdat ons in ons wêreld nie goed is om hulle te beoefen nie. Te veel van ons lewens word bestee in reaksie op gebeure, mense, idees, en omstandighede. Te veel van ons tyd is gevul met besig wees en geraas. Dit is moeilik om te rus, te luister, te wag, om deeglik voor te berei vir God se wederkoms. Tog bly Johannes se boodskap waar. God kom na ons en ons moet ons harte voorberei en ‘n manier in ons lewens maak voordat God ingaan. Baie geestelike leermeesters deur die eeue het stilte aanbeveel as ‘n manier om voor te berei. Dit is goeie gewoontes om te koester, maar vir baie van ons maak vinnige lewens dit baie moeilik om die tyd te maak om stil te wees. Wanneer ons ons gedagtes en harte in die middel van konflik kan vertraag, kan ons meer nuttige maniere vind om oplossings te kommunikeer en te vind. kan vertraag en goed voorberei vir projekte, gebeure en mense. Ons kan verseker dat ons nie werk moet herhaal wat nie behoorlik gedoen is nie, of ons kan verseker dat ons die nodige hulpbronne tot ons beskikking het. Voorbereiding is ‘n groot onderwerp, en een wat noodsaaklik is vir ons geestelike gesondheid.

vertaal van Sacredise Daily Worship

Advent C2 -9 Dec.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/12/07/pew-leaflet-sunday-9-december-2018/

Nov 30 2018

Pew Leaflet Sunday 2 Dec 2018

REFLECTION FOR THE WEEK:

The first Sunday in Advent always focuses on what we now call the return of Christ. This is to remind us that our world is going somewhere. There is a purpose, a direction and a meaning to the created order, and God is at work to fulfil that purpose – to bring all things into wholeness and unity in Christ. The Christmas celebration, then, is not a "stand-alone" event. The incarnation can only really be understood in terms of God’s saving purpose for all creation…The key word for the Advent season is "watch." God’s Reign is not just something we wait for. Our salvation is not just about going to heaven when we die, or about living until the glorious return of Christ. God’s Reign is always coming to us. Jesus is always being incarnated among us. Our salvation is a reality that we can embrace and experience now. For this reason, we are constantly called to watch, to be mindful and aware of God’s presence and activity among us. We are challenged to respond to God’s Reign as it seeks to enter our lives, and to become messengers who proclaim God’s salvation through our lives and words. This week we explore how we can become watchful followers of Christ.

Sacredise Daily Worship

Advent C1 – 2 Dec.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/11/30/pew-leaflet-sunday-2-dec-2018/

Nov 23 2018

Pew Leaflet Sunday 25 November 2018

REFLECTION FOR THE WEEK:

This last Sunday of the Liturgical Calendar always focuses on the Reign of Christ and seeks to remind us that Christ is a Monarch, but of a very different kind, who rules over a realm of a very different kind…

Through the Scriptures we see a growing awareness of what it means to call Christ "King". In the early parts of the Old Testament, God’s Reign was seen as very much like human empires, but bigger and more powerful. The dominant idea in these passages is that God destroys God’s enemies, and crushes all opposition in order to create a world of justice and peace…

At first glance this language also seems to be about power through dominance and violence, but when we place it alongside the teachings of Jesus, we see a different picture. In Jesus, the Reign of God is revealed to be peaceful, merciful, compassionate and just. Yes, evil is confronted, but always from a place of love for enemies. And, yes, God’s Reign is proclaimed as the ultimate authority that will overcome all others, but not through violence and destruction. Rather, it is through the cross – the sacrificial, serving, loving way of Christ – that God’s Reign floods the world… God’s Reign is a kingdom of power sharing, empowering the weakest and most vulnerable. It is a kingdom in which generosity, compassion, sharing, service and sacrifice for one another are the norm. And it is a realm that exists now, in the midst of our human power systems, and to which everyone is invited.

How can you embrace this “heavenly” kingdom in your own life today?

Sacredise Daily Worship

Pentecost B27 – 25 Nov.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/11/23/pew-leaflet-sunday-25-november-2018/

Nov 16 2018

Pew Leaflet Sunday 18 November 2018

WOORD VIR HIERDIE WEEK: MARKUS 13:1-8

Jesus het ‘n baie ander siening van die lewe gehad. Toe sy dissipels die grootheid van die tempel, wat gekom het om beide politieke en geestelike krag en rykdom te verteenwoordig, bewonder het, het Jesus hulle dit gewaarsku dat sulke menslike magstelsels sal nie oorleef nie. Die tempel, en diegene wat die mag daarvoor geniet het, sou vernietig word. Mens poog om mag te eis – hetsy deur oorlog of voorgee om groot geestelike leiers (messias) te wees – sal uiteindelik niks bring nie maar vernietiging. Wat duur, is die weg van magtelose vrede wat Jesus geleef en gepreek het So magtig soos die Romeinse Ryk was toe dit die tempel vernietig (soos Jesus voorspel het), kon dit nie die krag van die evangelie weerstaan nie Dit het ‘n paar honderd jaar geneem, maar uiteindelik het liefde en vrede gebly en die Ryk het in duie gestort. Die meeste van ons sal min te doen hê met die magspele van regerings en nasies, behalwe as ons ons stem gebruik om betrokke politieke prosesse te raak. Maar elke dag ervaar ons almal die magsdinamika in ons lewe, ons gesinne en ons gemeenskappe. Hier is waar ons die keuse moet maak om die magspeletjies van die wêreld te weier, of om die "magtelose" vrede van Jesus te beliggaam, te weier om vergelding te doen, om vinnig te vergewe, en vinnig mag met ander te deel.

Vertaal van Sacredise Daily Worship

Pentecost B26 – 18 Nov.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/11/16/pew-leaflet-sunday-18-november-2018/

Nov 09 2018

Pew Leaflet Sunday 11 November 2018

REFLECTION FOR THIS WEEK

Today’s Gospel reading contrasts two kinds of faith. On the one hand, there are the legal experts of Jesus’ day. They had power and they knew how to use it. They made a display of their wealth and status, and they ordered the world according to their preferences. In the process, they became cold and heartless. Their need to manipulate and control the world meant that they would even oppress and harm those who were poor and vulnerable. The quest for control always does this. It’s hard to show compassion for others when you’re intent on keeping the world at bay. When everything needs to be managed, it becomes very difficult to be open to the unpredictable needs of others.

Then, on the other hand, there is the poor widow. Although she had every reason to try and control what little she had, she didn’t do that. Instead of hoarding her small treasures, she gave freely and generously to God’s work. She didn’t even use the corruption of the religious leaders as an excuse not to give. Instead, she placed her life in God’s hand, knowing that she was unable to control the world, and she kept her heart open to the unpredictable rhythms of life. This did not mean that she would no longer be poor. It simply meant that she refused to allow her poverty to close her heart and rob her of life.

Which kind of faith do you have more of: the “faith” that seeks to control, or the faith that gives and trusts? How can you embrace more of the latter Sacredise Daily Worship

Pentecost B25 – 11 Nov.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/11/09/pew-leaflet-sunday-11-november-2018/

Older posts «