«

»

Jan 25 2019

Print this Post

Pew Leaflet Sunday 27 January 2019

Gemeente-wees is belangrik:

Dit is duidelik dat Paulus hoë waarde aan die lewe van die gemeente toeken. Om gemeente te wees is om deel te hê aan Christus – ons "is"die liggaam van Christus. Christus kom op die spel in die wyse waarop ons as gemeente saamleef. Gemeente-wees word gekenmerk deur gelowiges wat hul gawes in liefde tot voordeel van mekaar en die omgewing aanwend. Om saam "in Christus" te wees, beteken ook om op ‘n baie diep vlak vir mekaar te wees. Om aan Christus en mekaar verbonde te wees oorstyg alle sosiale grense, soos ras, geslag, klas,ouderdom, taal, afkloms, voorkeur. Die soort gemeente waarvan ons teks praat, ‘n gemeente binne die wil en plan van God, het plek vir greoot verskeidenheid. Nie almal is brein of voet nie, nie almal hand of knieg nie, nie almal ribbekas of skeen, oog of oor, neus of mond nie. Die eenheid in Christus, waarvan ons teks getuig, is ‘n eenheid wat alles te bowe gaan. Ons is almal saam in Christus. Dit beteken nie dat ons almal dieselfde is of hoef te wees nie. Dit beteken ook dat die verskeidenheid van gawes die eenheid nie bedreig nie, maar dien. Ons moet net insig daarin hê

Seisoen van Luister: Derde Sondag ná Epifanie – 27 Januarie 2019 – 1 Korintiërs 12:12-31a

Pew Leaflet – Epiphany 3 – 27 Jan.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2019/01/25/pew-leaflet-sunday-27-january-2019/