«

»

Dec 07 2018

Print this Post

Pew Leaflet Sunday 9 December 2018

Tweede Sondag van Advent – Johannes die Doper neem die rol van boodskapper

Hierdie tweede week van Advent fokus ons op Johannes die Doper, maar spesifiek op sy boodskap, wat vir die mense was om die weg te berei. Advent noem altyd woorde soos "wag" en "voorbereiding" en dit is belangrike woorde omdat ons in ons wêreld nie goed is om hulle te beoefen nie. Te veel van ons lewens word bestee in reaksie op gebeure, mense, idees, en omstandighede. Te veel van ons tyd is gevul met besig wees en geraas. Dit is moeilik om te rus, te luister, te wag, om deeglik voor te berei vir God se wederkoms. Tog bly Johannes se boodskap waar. God kom na ons en ons moet ons harte voorberei en ‘n manier in ons lewens maak voordat God ingaan. Baie geestelike leermeesters deur die eeue het stilte aanbeveel as ‘n manier om voor te berei. Dit is goeie gewoontes om te koester, maar vir baie van ons maak vinnige lewens dit baie moeilik om die tyd te maak om stil te wees. Wanneer ons ons gedagtes en harte in die middel van konflik kan vertraag, kan ons meer nuttige maniere vind om oplossings te kommunikeer en te vind. kan vertraag en goed voorberei vir projekte, gebeure en mense. Ons kan verseker dat ons nie werk moet herhaal wat nie behoorlik gedoen is nie, of ons kan verseker dat ons die nodige hulpbronne tot ons beskikking het. Voorbereiding is ‘n groot onderwerp, en een wat noodsaaklik is vir ons geestelike gesondheid.

vertaal van Sacredise Daily Worship

Advent C2 -9 Dec.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/12/07/pew-leaflet-sunday-9-december-2018/