«

»

Sep 21 2018

Print this Post

Pew Leaflet Sunday 23 September 2018

WOORD VIR HIERDIE WEEK

Daar is ‘n verstaan van kerk-wees wat meen gemeente-wees gaan bloot oor ons lidmate en hulle behoeftes. Op hierdie manier weier baie gemeentes om die minste te wees, hulself te verloën en Jesus na te volg. Sulke gemeentes soek hulle eie lewe en verloor dit daarom. In die ekonomie van die koninkryk, waar die kerk groei weens die lewende teenwoordigheid van die Here en gehoorsaamheid aan Hom, raak sulke gemeentes afgesny van die Bron van Lewe. Hulle sterf. Dit is moontlik om ‘n blink program en aangrypende godsdienstige produkte te lewer, sonder dat die gemeente in pas is met God se beweging na die wêreld. Dit is gedoem.

Jesus sê wie die kindjie ontvang, ontvang Hom. Mag ons Jesus ontvang deur die kindertjies na wie Hy ons stuur, en vir wie Hy in die eerste plek na ons stuur.

Dissipels is mense van die weg – op weg met Jesus. Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Sal ons die prys betaal en Hom volg?

Pentecost B18 – Sept 23.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/09/21/pew-leaflet-sunday-23-september-2018/