«

»

Sep 07 2018

Print this Post

Pew Leaflet Sunday 9 September 2018

GOD SE WOORD HIERDIE WEEK

In ons evangelie les word twee mense genees wat hulle nie in die hoogste gestoeltes van die samelewing bevind nie. Dit gaan oor ‘n siek kind en ‘n doofstom man. Dit is mense wat nie in die koerantberigte van die dag (as daar so iets was) sou haal nie.

In albei gevalle tree mense vir hierdie gebrokenes in. ‘n Moedige vrou en moeder tree I gesprek met Jesus, ‘n vreemde man. Sy doen moedige oortuigingswerk. Heidene bring ‘n gestremde na Jesus. In beide gevalle word die onbeduidende mense dan genees. Hierdie genesings toon aan dat Jesus waarlik die beloofde Messias is. Die mense se reaksie toon dat hulle begin verstaan dat die koninkryk van God inderdaad in Jesus naby gekom het.

Met hierdie bedieningspraktyk openbaar Jesus God se hart. God kom tot by mense. God bring genesing en geregtigheid. God se genesende geregtigheid bring vir mense lewensruimte en lewensmoontlikhede.

Seisoen van Luister; 9 September 2018, Bybelmedia

Pentecost B16 – Sept 9.pdf

Permanent link to this article: http://www.stgeorge.org.za/2018/09/07/pew-leaflet-sunday-9-september-2018/